Het ooievaarsbroedseizoen 1965 is op een zeer grote teleurstelling uitgelopen. Dit jaar vlogen er slechts 45 jonge ooievaars uit (1964 = 60), een getal zó laag, als in Nederland nog nooit is voorgekomen. Alvorens tot bijzonderheden over te gaan, wil ik nu eerst een overzicht geven van de verschillende getallen over 1965. Er werden, voor zover bekend, slechts 58 eieren gelegd (1964 – 73), hetgeen een teruggang betekent van 15 stuks. In 1964 gingen slechts 2 eieren verloren, nu 8 stuks. Van de jongen gingen er 5 verloren, n.l. 4 in Friesland en 1 in Zuid-Holland. Van een nest in Drenthe werden eerst 5 eieren uitgeworpen en daarna nog eens 3.