Wij wensen onze donateurs en leden bijzonder fijne en mooie Kerstdagen toe en hopen dat ook 1966 voor allen weer een goed vogeljaar wordt. Onze vereniging wil haar werk, dat door U zo goed gesteund wordt, ook krachtig voortzetten en wij rekenen daarbij natuurlijk weer op U. Misschien kunnen we er in het begin van het nieuwe jaar al in slagen voor U de vertoning te verzorgen van werkelijk fantastische kleurenfilms over vogels van de Nederlandse cineast Jo van Dijk. Daarover zullen we U nog nader berichten. Wilt U ook voor de vereniging wat doen? Gireer dan Uw bijdrage voor 1966 op ons gironummer 95.99.92 ten name van de penningmeester V.B.W. Zuid-West Veluwe. Het bespaart hem veel werk en U ƒ 0,75 incassokosten. Voor Uw medewerking heel veel dank.