Het is al moeilijk mensen te begrijpen, zelfs al spreken ze onze eigen taal. Nog groter wordt het probleem, wanneer de mens tracht dieren te verstaan. Nog steeds maken duizenden mensen, die het toch goed met de dieren voor hebben, zich schuldig aan vermenselijking, wanneer zij schrijven of spreken over dieren. Meestal ondervinden de dieren daarvan het grootste nadeel en het is daarom een verademing eens een boek te lezen van een schrijver, die zijn waarnemingen en proeven met dieren zo objectief mogelijk tracht weer te geven. Gerhard Gronefeld is een fotoreporter, die een grote voorkeur aan de dag legt voor dierenfotografie en als er zich tijdens zijn werk plotseling vragen voordoen over b.v. bepaalde reacties of gedragingen van dieren, dan laat hem dat niet meer los. Hij zoekt die dieren op in hun natuurlijke omgeving, in dierentuinen en als het moet ook in het circus. Nauw contact onderhoudt hij met de mensen van de wetenschap, zoals zoölogen en dierpsychologen, mensen, die het meestal wel weten, maar het zo moeilijk voor een ieder begrijpelijk kunnen of willen vertellen. Gelukkig is daar de schrijver, die zowel mens als dier probeert te verstaan en te begrijpen, om daarna op bijzonder boeiende wijze zijn lezers deelgenoot van zijn ervaringen te maken. Prachtig zijn de foto’s van de vakman, die zijn verhalen nog eens komen versterken.