Er zijn, van tijd tot tijd, al verscheidende overzichten verschenen van de vogels van bepaalde delen van Nederland. Merkwaardigerwijs gebeurde dit nog niet voor Zuid-Kennemerland, een streek waar toch al sinds vele tientallen jaren intensief wordt gevogeld en waar het aantal min of meer deskundige vogelaars per vierkante kilometer wellicht groter is, dan in welk ander deel des lands ook. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren in boek en tijdschrift wel veel losse waarnemingen uit dit gebied gepubliceerd. Deze nu vormen als het ware het geraamte van de hier volgende lijst van de in Zuid-Kennemerland aangetroffen vogelsoorten, aangevuld met vooral gegevens die in de periode sinds de laatste wereldoorlog werden verzameld door leden van de Vogel werkgroep Haarlem. Het is dus, zoals gewoonlijk bij deze publicaties, vooral groepswerk, doch het tijdrovende literatuuronderzoek en de critische samenstelling van de lijst geschiedden door de heren W. J. Akkerman en Drs. F. Niesen, die beiden sinds hun jeugd in Zuid-Kennemerland hebben rondgezworven.