Iedereen die aan vogels doet, zo maar de vogelliefhebber of de vogelliefhebber, die zich bezighoudt met vogelstudie of vogelbescherming, dient te weten wat er zich in de week van 9 tot 16 mei j.l. te Noordwijk aan Zee heeft afgespeeld. Wij doelen op de Tweede Europese Conferentie voor het behoud van watervogels, waaraan werd deelgenomen door ca. 100 gedelegeerden en deskundigen uit de navolgende landen: België, Bondsrepubliek Duitsland, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierse Republiek, Italië, Zweden, Zwitserland en verder uit Oost-Europa: Rusland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Roemenië en Bulgarije, alsmede uit Turkije, Israël en Tunesië. Deze conferentie werd georganiseerd door het Internationaal Bureau voor het onderzoek van watervogels in samenwerking met het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON) te Zeist en het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te ’s-Gravenhage, en stond onder auspiciën van de Internationale Raad voor Vogelbescherming, de Internationale Unie voor de bescherming van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen, de Internationale Unie van wildbiologen, de Internationale Jachtraad, alsmede van de Raad van Europa.