Gedurende een aantal jaren organiseerde de CJN in de herfst, in de overgang van oktober naar november, een zgn. kaderkamp, gericht op vogeltrek, in de omgeving van Harderwijk. Hoewel het verrichten van onderzoek naar het trekken van vogels niet het primaire doel van deze kaderkampen was, zijn er toch in de loop der jaren wel zoveel gegevens beschikbaar gekomen dat enige interessante bevindingen hier medegedeeld kunnen worden.