Het probleem dat aan de orde wordt gesteld, is dat van de invloed van de mens op ganzenpopulaties. Hierbij wordt onder exploitatie verstaan hef gebruik dat van een diergroep kan worden gemaakt, zonder deze in zijn bestaan te bedreigen. Wanneer we exploitatie opvatten als het gebruik van de groei van een massa, dan veronderstellen we dat die massa ook de gelegenheid krijgt te groeien. De exploitant zal moeten zorgen voor een aanwas van zijn massa. (Vergelijk de relatie tussen kapitaal en rente.)