De brandgans bezet op aarde een uiterst klein gebied. Ze komt uitsluitend op het Europese continent voor. Er bestaan elders op aarde geen andere vormen van de brandgans en het is niet bekend of ze ooit hebben bestaan. In Europa heeft de brandgans slechts een klein verspreidingsgebied. Voous (1959) noemt als grenzen de juli-isothermen van 2 ° Celsius in het noorden en van 7 ° Celsius in het zuiden. Hij vindt het optreden van de soort endemisch. Dit op slechts bepaalde en beperkte plaatsen voorkomen van de brandgans geldt zowel voor de broedtijd als voor de trektijd. De brandgans is biotoopgevoelig en daardoor bijzonder kwetsbaar.