De vogelsoorten, die ruimte en rust nodig hebben, krijgen het steeds moeilijker. Er moet extra aandacht aan hen worden besteed, anders bestaat de kans, dat zij van het toneel zijn verdwenen, voordat men beseft, wat er is gebeurd. De wilde ganzen behoren tot die soorten. Voor hen zullen althans in Nederland op korte termijn meer reservaten of rustgebieden moeten worden ingesteld, anders zou het wel eens te laat kunnen zijn.