Teneinde doublures te vermijden, is de litteratuur waarnaar in de voorgaande artikelen wordt verwezen, samengevat in onderstaande lijst. Atkinson-Willes, G. L.: Emsland without Wildfowl. Twelfth Ann. Rep. Wildfowl Trust 1959—1960. p. 34-39. (Dursley 1961).