Aanleiding tot de inventarisatie was de sterke achteruitgang van deze vogelsoort. Oorzaken zouden kunnen zijn: 1. verandering van landschap, waardoor de nachtegaal geen geschikt biotoop meer zou kunnen vinden; 2. verstoring door menselijke aktiviteiten; 3. fluctuatie in aantal, b.v. onder invloed van weersomstandigheden; 4. algemene achteruitgang van de nachtegaal.