Dankzij de medewerking van tal van leden van de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier, kan een beschouwing worden gegeven over de broedvogelstand van de tureluur in een deel van Noord-Holland. Op het kaartje heb ik getracht de dichtheid van de tureluurbevolking zo juist mogelijk weer te geven. Het is niet de dichtheid ten opzichte van „weilandoppervlakte”, zoals gebruikelijk, doch per „totale oppervlakte”. Het levert nl. moeilijkheden op om de tureluurdichtheid in ha-weiland, bijvoorbeeld in de Wieringermeer, uit te drukken, daar hier nauwelijks weidegrond aanwezig is (9% van de totale opp. in 1958). Gebieden waar weinig of geen gegevens van zijn, zijn de zuidoosthoek van de Wieringermeer, de gemeente Barsingerhorn, Hensbroek, Winkel en Nieuwe Niedorp. Tot slot dient te worden opgemerkt dat in gebieden waar weiland en bouwland elkaar sterk afwisselen, b.v. in de Geestmerambacht en waar op de weilanden tureluurs broeden, zo’n gebied in het kaartje geheel als broedgebied is ingevuld.