Drs. Cornelis Johannes Verhey is op 13 augustus 1966 te Dordrecht overleden. De ernstige ziekte, die hem tijdens zijn hele werkzame leven zo vaak parten heeft gespeeld, heeft hem op 49-jarige leeftijd weggenomen. Van zijn twaalfde jaar af heeft Verhey zich aan de biologie gewijd, eerst in de grote tuin om het ouderlijk huis aan de Singel in Dordt, later op talrijke tochten in de Biesbosch. Hij was een enthousiast verzamelaar, maar hoewel zijn collecties bijzonder uitgebreid waren, zag Verhey ze niet als doel, maar als middel. Toen hij biologie-leraar was geworden, wist hij zijn doel: belangstelling wekken voor de levende natuur en voor de natuurbeschermingsgedachte, uitstekend te verwerkelijken door zijn boeiende manier van lesgeven. Ook buiten de sfeer van de school wijdde hij zich aan dit ideaal. Dat begon eigenlijk al in de jaren dertig bij de oprichting van de Afdeling Dordrecht van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, waarvan hij jarenlang bestuurslid was en die hij later bleef coachen. Ook de Dordtse afdeling van de Kon. Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de vogelwerkgroep daarvan hadden in hem een toegewijd lid en adviseur. Verhey voelde trouwens een sterke binding met Dordt, waar hij was geboren en getogen. Iets meer op de achtergrond voelde hij zich verwant met Zeeland, waar zijn voorouders vandaan kwamen. Verscheidene malen stond hij op het punt naar Zeeland te gaan, omdat hij vond dat de sfeer van de randstad Dordrecht te veel begon binnen te komen. Maar hij vond de Biesbosch als werkterrein toch té belangrijk en hij beschouwde het als een groot voorrecht, dat hij er zo dicht bijwoonde dat hij er, ondanks zijn lichamelijke handicap, toch regelmatig naar toe kon gaan. Misschien was het ook daarom, dat hij zich voor de natuurbescherming in dit gebied en voor het tot stand komen van een Biesbosch-reservaat bijzonder heeft ingespannen.