Vragen voor jaarvergadering op 25 februari a.s. Enige malen is op onze jaarvergaderingen gebleken, dat ons veelal de tijd ontbreekt om vragen of voorstellen, door onze leden ingediend, te behandelen. Wij willen trachten hierin verandering te brengen en zullen daarom op de jaarvergadering op 25 februari 1967 voor dit onderdeel nu eens wat extra tijd reserveren.