Roodkeelduiker. 9-8 1 olieslachtoffer dijk ten z. van Hollum, Ameland (C. Rey, med. Osieck). Roodhalsfuut. 21-2 2 ex. IJmuiden (K. Alders) ; 7-3 8 ex. Grevelingendam (A. de Jong, L. Noordhoek) ; 17-4 1 ex. Vogelmeer, Kenn.duinen (J. A. de Leeuw) ; 15-8 & 20-9 1 ex. IJsselmeer, Enkhuizen (E. Glas); 1-10 1 ex. Vogelmeer, Kenn.duinen A. J. Samson).