Deze slogan heeft een tijd lang de hoofdstedelijke brandmelders gesierd en had tot doel te voorkomen dat de jeugd deze palen als speelgoed gebruikte. Vaak bekruipt mij de gedachte om bordjes met een soortgelijke tekst te hangen bij vogelnesten van opvallende soorten, die om de één of andere reden overmatig veel belangstelling genieten, meestal van lieden die ik „pseudo-vogelmensen” noem. Ik geloof echter, dat dit juist een stimulans zou worden voor dit surplus van lieden, die menen ook iets van vogels af te weten. De opkomst van de Japanse optische industrie, welke tot gevolg had dat prismakijkers, camera’s en telelenzen thans binnen het bereik van de doorsnee burger zijn gekomen, is er naar mijn idee niet vreemd aan, dat zich thans in Nederland meer mensen met het kijken naar vogels en het fotograferen van vogels bezig houden dan uit vogelbeschermings-oogpunt gewenst is. Vogels kijken is „IN” (de mode).