Het aantal mensen, dat de laatste jaren vogels is gaan houden, hetzij binnenshuis of buiten in de volière, neemt voortdurend toe. Het zijn veelal tropische vogels, die niet onder de bescherming van onze Nederlandsche Vogelwet vallen. De enige bescherming die zij genieten, is die van de vogelliefhebber, die van zijn vogels houdt en voor een goede huisvesting en algehele verzorging naar zijn beste vermogen wil zorgdragen. Het komt ons voor, dat wij als vogelbeschermers niet langer afzijdig mogen staan bij dit gebeuren. Integendeel, naar onze mening hebben wij de weg samen te gaan met die andere vogelliefhebbers en dan zal tevens blijken, dat wij minder ver van elkaar staan, dan wij altijd hebben vermoed.