Evenals verleden jaar, toen volgens de meest recente gegevens in Drente duizenden vogels, w.o. meer dan 50 buizerds zijn omgekomen, heeft het Comité ter instandhouding van de Drentse Fauna ook dit voorjaar omvangrijke vogelsterfte vastgesteld. Vooral het aantal dode houtduiven was weer zeer groot, maar ook tal van andere vogelsoorten werden op akkers en in bossen aangetroffen. In totaal meer dan 35 soorten, waaronder opvallend veel vinken. (Van deze soort is een sterke doortrek waargenomen.) Ook onder de stootvogels zijn weer veel slachtoffers gevallen. Zo werden tot nu toe (31 mei) 15 buizerds, 15 sperwers, een bruine kiekendief en vermoedelijk een grauwe, alsmede 5 ransuilen.