Tussen 1940 en 1945 zijn in het Biesboschcomplex veel griendcomplexen verwaarloosd, aangezien deze landstreek in die tijd op normale wijze vrijwel niet was te bereiken. Daarna bleek het voor diverse complexen niet meer lonend te zijn, ze weer in de voor griendcultuur geschikte toestand te brengen. Deze grienden zijn dus reeds meer dan twintig jaar aan het verwilderen. De dicht opeen geplaatste wilgestobben groeien aldoor verder uit, worden topzwaar en slaan om bij storm. Op de wortelkluiten vestigen zich planten – veelal van groot formaat – die op de met het getij onderlopende bodem weinig kans hebben. Het geheel is in de loop der jaren zodoende reeds in een vrijwel onbegaanbare wildernis veranderd.