Vrijwel iedere Zweed zal bij bovenstaand woord onmiddellijk het plaatsje Bjurum noemen. Want dat is het gebied waar half april duizenden kraanvogels bijeen komen en iedereen op vrij gemakkelijke manier hun dansen laten bewonderen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar bezochten wij in april dit gebied. Tussen het Vänner- en het Vättermeer ten z.o. van Skara liggen hier de golvende akkers van Bjurum, als voedselgebied zo belangrijk voor de Scandinavische kranen. Onmiddellijk hiernaast ligt het Hornborgasjön, een ondiep meer (in de zomer te doorwaden), dat door deze vogels als slaapplaats wordt gebruikt. Het water, met zijn rietkragen en berkenoevers, herbergt in deze tijd van het jaar vele vogels. Wij zagen er als doortrekkers kleine en wilde zwanen, rietganzen en kemphaantjes; baltsende watersnippen, kapmeeuwen en meerkoeten hadden hun broedgebied al betrokken.