Jan van Gent. 2-8-66 1 ad. ex. met vishaak in keel, duin langs Kroonspolders, Vlieland (T. & F. Bloem) ; 28-3 zwakke brengen wordt de bodem bedekt met een Kuifaalscholver. 31-12-66 1 ex. Galgewater, Leiden (P. A. v. Wely). Kleine Zilverreiger. 23-5 1 ex. nabij Oost, Texel (Dr. J. D. F. Hardenberg).