Evenals het tijdschrift „British Birds” zullen wij jaarlijks, b.v. in het omstreeks Kerstmis verschijnende nummer, vogelfotografen de gelegenheid bieden hun beste prestaties te tonen. In het algemeen zal de voorkeur worden gegeven aan foto’s die niet bij het nest zijn gemaakt. Van in Nederland broedende vogels zullen geen opnamen worden gekozen van soorten, die in de „Avifauna van Nederland” worden aangeduid als vrij schaars, schaars of zeer schaars, tenzij duidelijk blijkt dat de opname niet in de broedtijd of bij het nest is gemaakt.