Naar wij vernemen heeft de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten overeenstemming bereikt over de aankoop van een 1000 ha groot gedeelte van het landgoed Deelerwoud op de Veluwe. Tezamen met de aankoop van de aangrenzende Deelerheide, enkele weken eerder, zal hierdoor een gebied van 1150 ha aan de beschermde natuurgebieden op de zuidelijke Veluwe worden toegevoegd. Door deze aankoop, de grootste uit de geschiedenis der vereniging, zal verbinding tussen de nationale parken „Veluwezoom” en „De Hoge Veluwe” tot stand komen. Het Deelerwoud is een buitengewoon fraai, licht geaccidenteerd landschap van heiden en bossen, dat een rijke wildstand herbergt. Dit wijdse en woeste gebied behoort tot de mooiste gedeelten van de Veluwe.