In 1965, toen het honderd jaar geleden was, dat Dr. Jac. P. Thijsse te Maastricht werd geboren, heeft ons tijdschrift een Dr. Jac. P. Thijsse-Vogeljaarprijs ingesteld. Deze prijs is jaarlijks beschikbaar voor het beste boek over het vogelleven of de vogelbescherming, dat in het voorafgaande jaar is verschenen. In 1966 bleek de jury, die toen werd gevormd door de heren Dr. W. H. Bierman, Bert Garthoff en Jan P. Strijbos, van oordeel te zijn dat geen der in 1965 verschenen vogelboeken voor de prijs in aanmerking kwam. Ten aanzien van de in 1966 verschenen boeken stelt de jury, waarin de heer Strijbos inmiddels werd vervangen door Prof. Dr. K. H. Voous, thans voor twee prijzen uit te reiken en wel aan: