De verblijdend groeiende Europese samenwerking leidt er o.a. toe, dat ook in Nederland boeken worden uitgegeven, die hun oorsprong in andere landen hebben. Dit is vooral van belang voor overvloedig (vaak in kleuren) geïllustreerde werken, waarvan de uitgave zonder deze samenwerwing, in Nederland tegen lage prijs onmogelijk zou zijn. Er zou alle reden zijn, zich hierover te verheugen, mits steeds werd voldaan aan twee belangrijke voorwaarden: 1. kritische beoordeling van de kwaliteiten der oorspronkelijke uitgave en 2. zorgvuldige en deskundige bewerking van de oorspronkelijke tekst die, waar mogelijk, aan Nederlandse situatie dient te worden aangepast.