Evenals in 1966 was het voorjaar koud, maar over het algemeen kwamen de ooievaars in 1967 toch wel op hun normale tijd aan, n.l. eind april, begin mei. Het eerste paartje arriveerde bij J. Mudde, Sliedrecht op 13/4 en 15/4. Bij J. Torenbos te Eexterzandvoort/Anlo, kwam het paartje gelijk aan op 25/4. Het broedresultaat is aanmerkelijk slechter dan in 1966, want slechts 28 jonge ooievaars vlogen uit (1966 = 42). Er waren 18 nesten bewoond door paren (1966 = 28), waarvan 11 door broedparen (1966 = 18) en 7 door niet-broedparen (1966 = 10). Voor zover bekend werden er 52 eieren gelegd (1966 = 92) waarvan er 6 niet uitkwamen en 9 werden uitgeworpen. Uit de overgebleven eieren werden 36 jongen geboren (1966 = 54). Hiervan gingen 8 jongen verloren (1966 = 12).