Alom ter wereld worden de meest merkwaardige endemische fauna’s en flora’s (b.v. die van alle Stille Oceaaneilanden) het zwaarst bedreigd door het invoeren van vreemde, meestal aan de menselijke kultuur gebonden elementen, die door hun grotere aanpassingsmogelijkheden de zoveel meer gespecialiseerde en derhalve ook meer kwetsbare inheemse soorten zeer zware slagen toebrengen. Wat de ornithologie betreft zijn het de ingevoerde honden, katten, geiten, mangoesten, ratten, maar ook mussen en spreeuwen die aansprakelijk dienen gesteld te worden voor de brutale vermindering en zelfs de verdwijning van heel wat merkwaardige vogelsoorten die onze rode en zwarte lijsten vullen wanneer wij op wereldschaal de meest bedreigde of uitgeroeide soorten opsommen. Maar ook in onze gewesten grijpt een gelijkwaardig verschijnsel plaats, sinds de demografische en technische explosie van de laatste 50 jaren ook bij ons het voortbestaan van onze meest typische vogels komt belagen. Ook hier worden de vrijgekomen ruimten steeds dadelijk in bezit genomen door onze kultuurvolgende vogelsoorten, zoals de overal doordringende kraaien en meeuwen, fazanten, houtduiven, spreeuwen, merels, mussen en wellicht nog heel wat meer soorten die bij de steeds verder grijpende menselijke expansie meer voordeel dan nadeel ondervinden...