Ervaring heeft geleerd, dat de oostelijke randmeren van het IJselmeer, met name het Veluwemeer tussen Harderwijk en het Kampereiland, vooral in de wintermaanden belangrijke wijk- en voedselplaatsen kunnen zijn voor allerlei watervogels. De aantrekkingskracht die deze meren en vooral hun stranden) ook op recreatiezoekenden hebben, maken dat vogels er in de zomermaanden weinig rust vinden. Maar dit geldt toch vooral voor de periode van ongeveer half juni tot half september, zodat de vogels stellig het leeuwedeel hebben. Daarom is het verheugend, dat de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming onlangs ook ten aanzien van de randmeren, die de toekomstige Markerwaard van Noord-Holland zullen moeten scheiden, een aantal wensen heeft geformuleerd. Ook daarbij valt veel nadruk op de mogelijkheden voor recreatie, wat in een dichtbevolkt land nu eenmaal onvermijdelijk is. Maar wij vertrouwen toch, dat ook hier de vogels zullen kunnen meeprofiteren van mogelijkheden, die de Contact-Commissie ten behoeve van de recreatie bepleit. Met name buitendijkse „voorlanden” zouden hier en daar, eventueel met een bescheiden beperking ten aanzien van het tijdstip waarop zij voor recreanten worden opgesteld, voor weidevogels mogelijkheden kunnen scheppen.