Het is moeilijk te schatten, wat de vogelbescherming wel aan de vogelfotografie te danken heeft. Zonder fraaie, boeiende afbeeldingen van vogels zou het niet mogelijk zijn geweest, de belangstelling van velen voor de vogels en hun bescherming te wekken. Toch zijn er ook en terecht, ernstige bezwaren tegen vogelfotografen aan te voeren. Iedereen kent wel gevallen van nesten die verloren zijn gegaan door de schuld van fotografen. Daarbij zal zelden sprake zijn van opzet. Wel, misschien zelfs meestal, van gebrek aan kennis en inzicht. De ervaren vogelfotograaf zal meestal al bij het plaatsen van zijn schuiltentje een indruk krijgen, of de vogel het „zal doen” of niet. Hij weet dat er „makkelijke” soorten zijn, zoals b.v. zwarte sterns, visdieven en kokmeeuwen en „moeilijke” zoals meerkoeten, bruine kiekendieven en roerdompen, om er maar enkele te noemen. Maar hij behoort ook te weten, dat er onder de makkelijke soorten individuen zijn, die beslist geen enkele poging tot toenadering verdragen. Bij tijd en wijle zijn er daarentegen exemplaren van een moeilijke soort, die „uit de hand eten”.