Op initiatief van de Vogelwerkgroep Vlaardingen/Schiedam en met medewerking van de heer Van Dongen is op 28 augustus 1967 te Rotterdam opgericht de Vogelbeschermingsraad Zuid-Holland. Deze stelt zich ten doel: het coördineren van de vogelbescherming en vogelstudie door verenigingen en groepen in Zuid-Holland; het beschermen van in het wild levende vogels; het bevorderen van de vogelstudie. De raad tracht dit te bereiken door: contacten op vogelbeschermingsgebied met de landelijke overheid, de provinciale, gewestelijke en gemeentelijke instanties of andere instellingen te onderhouden of deze ten behoeve van de leden te leggen; de vogelbeschermingsgedachte en de vogelstudie te propageren en te stimuleren; de aangesloten leden steun en voorlichting op dit gebied te geven. Bij de raad hebben zich inmiddels aangesloten: Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken; Vogelwerkgroep ’s-Gravenhage; Vogelwerkgroep Vlaardingen/Schiedam; Vogelwerkgroep Krimpenerwaard; Vogelwerkgroep Dordrecht; Vogelwacht Delft; Vogelwacht Pijnacker; Vogelwacht Reeuwijk; Vogelwacht Voorne; Vogelwacht Schoonhoven.