De goudvink is een vogel, die al een jaar of zes mijn speciale belangstelling heeft. Toen ik ontdekte dat hij in het winterseizoen regelmatig en soms in vrij groot aantal voorkwam in mijn woonplaats Bilthoven, deed zich direct de vraag voor; zijn dit uitsluitend rondzwervende exemplaren van elders of zitten er ook vogels tussen, die hier ter plaatse broeden. Aangezien mijn speciale waarnemingsgebied Bilthoven Noord, met zijn vele grote villatuinen beschouwd kan worden als parklandschap, is het zeker een ideale biotoop voor de goudvink. Bovendien staan er, vooral in Heidepark, nogal wat berken, die nu eenmaal voor onze inheemse soort een bizondere aantrekkingskracht hebben. Het bleek ook al spoedig dat de soort ’s winters over het gehele gebied verspreid voorkwam.