Wakker geschud door de achteruitgang van vele broedvogels in Nederland, werken vele ornithologen nu aan overzichten van de aantallen broedvogels in Nederland of gedeelten hiervan. De achteruitgang van de doortrekkende en overwinterende vogels raakt wat in het vergeetboekje. Wel wordt er „en passant” gesproken over „een achteruitgang”, in enkele artikels van recente datum. De achteruitgang van roek en bonte kraai b.v. is opvallend; jammer dat hierover in de Nederlandse litteratuur nog niets is gepubliceerd.