Wanneer we in het vroege voorjaar na de veldleeuwerik de kievit op de broedterreinen zien terug keren (op Schouwen meestal eind februari), dan is dat een bewijs te meer, dat het voorjaar in aantocht is. Het voorjaar, waarnaar – tijdens de donkere gure dagen van de in Nederland zo lange winters – reikhalzend is uitgezien. De komst der kieviten en de fascinerende duikvluchten van de mannetjes spoedig daarna, zal elke natuurminnaar dan ook met veel vreugde begroeten.