De verandering van de zoute en brakke getijdenwateren in het Deltagebied in zoete stilstaande meren zal grote gevolgen hebben voor de flora en fauna. Ook de vogelwereld zal hiervan sterk de invloed ondervinden. De afdeling Delta-Onderzoek van het Hydrobiologisch Instituut heeft de laatste jaren enig oriënterend ornithologisch onderzoek verricht. Te noemen zijn b.v. onderzoek naar het voorkomen van rotganzen, tellingen van wadvogels in het hele Deltagebied en tellingen van het aantal broedparen van de kluut in het Deltagebied. De resultaten hiervan zijn of zullen worden gepubliceerd in diverse tijdschriften. Hierbij is gebleken dat tijdens de uitvoering van de Deltawerken een rijk veld voor ornithologisch onderzoek in het Deltagebied braak ligt. Het instituut in Yerseke, dat vooral op hydrobiologisch terrein werkt, ontbreekt het echter aan de tijd en aan de mensen om dit braakliggende veld te ontginnen.