Het is volstrekt niet de bedoeling een overzicht te geven van het werk, dat door leden van de Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” in de achter ons liggende 25 jaar is verricht, aldus de mening van het jonge bestuur van de kwarteeuw oude vereniging. Het zou de indruk wekken, dat we met een zekere weemoed een periode afsluiten en in feite geen nieuwe visie voor de toekomst hebben. Dat zou zeker door de vele actieve werkers niet worden gewaardeerd, want die verwachten actie en plannen voor de toekomst. Het bedrijven van vogelbescherming, vooral te midden van een verstedelijkt gebied, is een enerverende bezigheid geworden, die aanpassing vereist. Eén van de voornaamste bezigheden uit de beginperiode van de vereniging was b.v. de controle op overtredingen van de Vogelwet, waarbij de controleurs-Vogelwet een opvoedkundige taak hadden. Deze werkzaamheden vormen thans maar een onderdeel van de vele taken. Tot de voornaamste taken behoren nu de inventarisatie werkzaamheden, die uitgebeeld worden in cijfers.