Het landschap dat we in de Zaanstreek aantreffen kunnen we het beste karakteriseren als een moerassig laagveengebied, met een aantal „droogmakerijen”; polders, die vroeger als wat grotere meren deel uitmaakten van dit gebied en zich er door hun omvang voor leenden om drooggemaakt te worden. Een aantal kleinere plassen is dit lot uit economische overwegingen bespaard gebleven. Uit landschappelijk oogpunt bezien is vrijwel het gehele gebied buitengewoon aantrekkelijk door zijn afwisseling, die de bezoeker telkens weer voor aangename verrassingen plaatst. Tal van dorpen, meestal in lintbebouwing, meteen bevolking die zijn woonplaats terecht als de mooiste ter wereld beschouwt, bieden steeds een ander uitzicht op het wijdse land. Als U zin, tijd en toestemming heeft, is het zelfs mogelijk dat U voor nog grotere verrassingen geplaatst wordt als U letterlijk „wat dieper gaat graven”. Er zijn de laatste jaren namelijk een aantal bijzondere interessante archeologische vondsten gedaan in de omgeving van Krommenie en Assendelft.