Het broedvogelonderzoek van het Contactorgaan voor Vogelstudie van de KNNV, loopt nu twee jaar. De resultaten over het eerste onderzoekj aar (1966) verschenen in het maartnummer (1967) van het tijdschrift Natura en werden in Het Vogeljaar (juni 1967) samengevat. Dit keer worden de resultaten zowel in Natura als in Het Vogeljaar volledig gepubliceerd.