Een verslag over de landelijke gruttotelling, die in 1967 is gehouden en waar meer dan 200 waarnemers aan meegewerkt hebben, zult U in dit nummer niet vinden. Bij het ter perse gaan was een groot deel van de binnengekomen gegevens nog niet verwerkt en een aantal belangrijke tellingen wordt nog verwacht. Zoals eerder gemeld, zal in 1968 geen landelijke grutto-telling worden gehouden. Plaatselijk zullen nog tellingen worden gedaan, zodat eventuele ingrijpende veranderingen kunnen worden gesignaleerd. Er wordt nu gewerkt aan een definitief en uitvoerig verslag van de resultaten van het grutto-onderzoek in de jaren 1966 en 1967.