Weinig tellingen zullen zo moeilijk zijn als die van de gierzwaluw. Het gebruik maken van een vergelijkingsfactor zal waarschijnlijk tot zeer onnauwkeurige schattingen leiden. Voorlopig is het dan ook de bedoeling in die gebieden waar geteld wordt, dit enkele jaren te herhalen en dan hoop ik de inventarisatie in 1969 af te ronden. Het is dan wel zaak dat waar geteld wordt, zoveel mogelijk gesloten gebieden worden gevormd. Hiermee bedoel ik dat b.v. van een bepaalde stad niet alleen het noorden en het zuiden worden geteld, maar de gehele stad. De medewerkers krijgen van mij nog enige toelichting en ook de adressen van diegenen, die in dezelfde omgeving tellen. Dit met het oog op een eventuele samenwerking. Het aantal bewerkers zag ik nog graag wat toenemen. Allereerst ben ik nog een woord van dank verschuldigd aan de heer C. v. d. Anker te Wageningen, die mij vele waardevolle adviezen heeft gegeven om het onderzoek op de juiste manier te kunnen opzetten. Er hebben 81 medewerkers aan deze inventarisatie deelgenomen. Velen gaven vaak nog meer bijzonderheden dan dat ik had gevraagd!