Ruim 85 personen zonden hun gegevens in over de braamsluiper in 1967. Sommigen stuurden daarbij ook hun gegevens van vroeger. Deze worden in deze eerste mededeling nog niet verwerkt. Het aantal eenmalige waarnemingen van zingende is, in tegenstelling tot de zingende ♂ ♂ die vaker op of bij een zelfde plaats zingend zijn gehoord, wel bijzonder groot. Het bruikbaar aantal gegevens over concrete broedplaatsen is daarom niet groot.