Toen de gele kwikstaart, een betrekkelijk moeilijk te inventariseren vogelsoort, aan de lijst van te onderzoeken broedvogels werd toegevoegd, stond wel vast dat het aantal medewerkers niet groot zou zijn. Het ideaal van het broedvogelonderzoek: het vaststellen van het aantal broedparen in ons land, moest voor de gele kwikstaart al bij voorbaat worden opgegeven. Daarom leek het nuttig alle aandacht te richten op het vaststellen van bevolkingsdichtheden in verschillende terreintypen. De tot dusverre bereikte resultaten zijn zeer bescheiden te noemen; de in dit voorlopige verslag opgenomen gegeven zijn voornamelijk te danken aan de activiteit van die 26 van de in totaal 41 medewerkers, die materiaal inzonden dat bevolkingsdichtheden bevatte, of daaruit deze konden worden berekend. Losse waarnemingen hebben voor het onderzoek naar een vogelsoort, die wellicht in alle gemeenten als broedvogel voorkomt, uiteraard slechts een geringe waarde.