Met de regelmaat van de klok verschijnt elk jaar de lente en met de lente de weidevogels en met de weidevogels de broodetende profeten die even zullen zeggen hoe men moet handelen om een goede weidevogelstand te behouden of op te bouwen. Zij maken zich zorgen over het eerstgeraapte kievitsei en zorgen over het laatstgeraapte ei. Zij willen wettelijk voor de vogels zorgen en aanvaarden meteen dat bij uitsterven van een groot team deskundige nazorgers roosje dan verder maar moet zorgen. Enfin, ieder zijn meug. Het zal ons een zorg zijn als zij maar met hun vingers afblijven van datgene, waar wij nu al gedurende vele jaren op onze manier voor zorgen.