De staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Mr. H. J. van de Poel heeft op 19 maart j.l. de Natuurbeschermingsraad geïnstalleerd. Deze installatie was noodzakelijk geworden, doordat de in werking treding van de Natuurbeschermingsraad op 1 januari 1968 automatisch een einde maakte aan het bestaan van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad. liij Kon. Besluit van 13 maart 1968 zijn, met ingang van 1 januari 1968 voor een tijdvak van drie jaren in de Natuurbeschermingsraad benoemd: tot lid-voorzitter Mr. R. G. A. Höppener te Roermond, tot lid-ondervoorzitter Prof, Dr. J. C. van de Kamer te Houten en tot leden Dr. Ir. W. G. Beeftink te Goes, Dr. I. N. Th. Diepenhorst te Epe, Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters te Wassenaar, Mr. H. P. Gorter te Naarden, Dr. D. de Jonge te Delft, E. J. M. Kolfschoten te Leidschendam, Prof. Dr. J. Lanjouw te Bilthoven, J. Oosterhuis te Diever, Prof. Dr. K. H. Voous te Huizen, Mr. R. A. van den Wall Bake te Vorden, Prof. Dr. H. T. Waterbolk te Haren (Gr.), Drs. R. J. de Wit te Amsterdam en Prof. Dr. J. 1, S. Zonneveld te Zeist. Met ingang van dezelfde datum is benoemd tot secretaris Mr. H. J. Timman te Delft.