Fuut. 3-2 150 ex. Veersegatdam-Veersemeer (G. Geerse, A. Moledijk). Dodaars. 18-2 60 ex. over afstand van ca. 4 km op het afwateringskanaal Homoetse Zeeg-Linge t.h. Heteren en Driel (mevr. E. A. de Wiljes-Hissink).