Hongarije is een erkend vogelparadijs. Vooral in de trektijd wordt het bezocht door enorme aantallen vogels, met name eende- en ganzesoorten. Maar ook buiten de trektijden komen er veel zeldzame vogelsoorten voor, zowel in het bergachtige gedeelte als in de pusta en vooral ook in en bij de grote meren. Grote gebieden zijn de laatste jaren door de cultivering (ontginning en drooglegging van moerassen) zodanig veranderd, dat de vogelstand aanzienlijk is verminderd. Desondanks is Hongarije ook thans nog voor de ornitholoog een land van delicatessen. Wij bezochten het land in 1963 en 1965 en verbleven hoofdzakelijk in het gebied van het Velence Meer. In de oudere litteratuur wordt door Engelse ornithologen dit Velence Meer herhaaldelijk vermeld.