Min of meer ter aanvulling en afronding van het uitvoerige artikel van de heer Wille (december 1968), waarin hij vooral recente ervaringen met nestkastwerk in België beschreef, publiceren wij in dit nummer een artikel van Drs. C. W. Stam, leider van het nestkastwerk dat wordt georganiseerd door het Contactorgaan voor Vogelstudie, over „Gecoördineerd nestkastonderzoek in de Benelux”. Juist de herfst is een geschikt tijdstip om plannen te maken voor experimenten met nestkasten, waarbij het artikel van de heer Stam een voortreffelijke leidraad zal zijn. Naar de door Stam en Wille genoemde cijfers te oordelen lijkt het stellig mogelijk om, door een oordeelkundig gebruik van zgn. selectieve nestkasten de vaak wel wat eenzijdige vogelbevolking van sommige bossen ten gunste van een veel soortenrijkere samenstelling te beïnvloeden.