Van 15-19 mei heeft de Europese sectie van de Internationale Raad voor Vogelbescherming (1.C.8.P.) vergaderd te Balatonszemes in Hongarije. Aan de besprekingen namen vertegenwoordigers deel van de nationale secties van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije, Zweden en Zwitserland. Voorts waren vertegenwoordigers aanwezig van het International Wildfowl Bureau, de Internationale Jachtraad, de Internationale Unie voor bescherming van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (UICN) en van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Er werden negen resoluties aangenomen, waaronder één waarin een beroep wordt gedaan op de ministeries van Onderwijs om het gebruik van eieren en opgezette vogels als onderwijsmateriaal te staken en te vervangen door afbeeldingen, kleurendia’s, films, geluidsbanden en andere audio-visuele middelen, die een indruk geven van de vogels in hun naturlijke omgeving, hetgeen ook meer in overeenstemming is met moderne onderwijsmethoden. De raad komt tot deze verheugende uitspraak, na te hebben vastgesteld dat de toenemende vraag naar het gewraakte materiaal een bedreiging vormt voor vele vogelsoorten.