Hoewel het aantal vogelvrienden in Nederland voortdurend blijft toenemen zijn er ook mensen, die de vogels vaak verwensen, zoals fruittelers, die zich in hun bestaan bedreigd voelen. Hun inkomsten zijn afhankelijk van het fruit, mits zij dit fruit gaaf op de markt kunnen brengen. En er zijn een aantal vogels, die juist de gaafheid van het fruit bedreigen. Onlangs kwam ik in contact met zo’n fruitkweker, die mij een apparaat toonde, dat hij gebruikt om vogels uit zijn boomgaard te weren. Dit bestaat uit een wiel van plm. 80 cm doorsnee, dat door een electromotor wordt aangedreven. Aan dit wiel wordt, excentrisch, een kabel bevestigd, die op zijn beurt ook weer aan een kabel vastzit. Deze laatste kabel had in het mij getoonde geval een lengte van 200 m, doch dit is afhankelijk van de afmetingen van de boomgaard. Aan een zijde is deze lange kabel bevestigd aan een goed verankerde, niet verende paal. Het andere eind is vastgemaakt aan een juist zeer veerkrachtige populier.