Ook dit jaar hopen wij in het december-nummer een aantal foto’s te kunnen afdrukken, die een indruk geven van hetgeen Nederlandse vogelfotografen presteren, De voorkeur gaat daarbij uit naar actiefoto’s. Foto’s van vogels op of bij hun nesten zullen slechts worden gekozen als zij iets kunnen leren omtrent het gedrag der vogels. Van in Nederland broedende vogels zullen in geen geval opnamen worden gekozen van soorten, die in de „Avifauna van Nederland” worden aangeduid als vrij schaars, schaars of zeer schaars, of die sinds deze publicatie als zodanig moeten worden aangemerkt, tenzij duidelijk blijkt dat de opname niet in de broedtijd of bij het nest is gemaakt. Voor de naar het oordeel van de redactie beste foto zal f 60,— worden vergoed, voor de op één na beste f 40,—. Voorts zullen nog ten hoogste vier foto’s worden gekozen, die worden beloond met ƒ 25,— per foto. Er zal van maximaal zes inzenders elk één foto worden gepubliceerd. Inzendingen van niet meer dan drie foto's op het formaat van tenminste 13 x 18 cm en ten hoogste 30x40 cm op wit glanzend papier, vóór 3 november aan: Redactie Het Vogeljaar, Kastanjelaan 61, Zwanenburg/NH.