In „Het Vogeljaar” van september wordt de aandacht gevestigd op het gebruik van eieren en opgezette vogels als onderwijsmateriaal. Dit naar aanleiding van de toenemende vraag naar dit materiaal, hetgeen een bedreiging vormt voor vele vogelsoorten (Resolutie Europese Sectie van de Internationale Raad voor Vogelbescherming (I.C.B.P.). Graag zou ik de aandacht vestigen op een ontwikkeling die vermoedelijk in het licht van het bovenstaande van betekenis kan zijn. In de Noordoostpolder en – naar het voorbeeld daarvan sedert kort ook voor Kampen en IJsselmuiden, circuleren in de lagere scholen koffers met enkele opgezette vogels en allerlei illustratiemateriaal. Daarbij is ook een toelichtende tekst gevoegd bestemd voor de onderwijzer, die daarin gegevens kan vinden voor zijn les. Soms zijn ook kleurendia’s, voor zover mogelijk, bijgevoegd. De geprepareerde dieren worden betrokken uit de collectie van het Museum voor de IJsselmeerpolders op Schokland; uitsluitend dieren die als verkeers-, gif- of aanvliegslachtoffers zijn verzameld. Totaal rouleren per jaar twee series van 8 koffers in de Noordoostpolder over plm. 38 scholen (voornamelijk lager onderwijs).